www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

O woodcrafterské organizaci a kmenové výchově...

Aleš Kapica - Kenny Otter

Byl jsem požádán zda bych nechtěl přispět rovněž svým hlasem do diskuze na budoucím woodcraterském fóru. Přiznám se, že neberu na lehkou váhu tuto příležitost a k sepsání následujících řádek přistupuji s tím, že je skutečně nejvyšší čas reagovat na současné podmínky, nemá-li dojít k naprostému zahlušení woodcrafterské myšlenky. Až příliš často docházelo k rámci woodcrafterských organizací k nejrůznějším čistkám v duchu hesla "oddělme zrno od plev". Ano,v zásadě je to záměr správný, ovšem problém nastal v okamžiku kdy padla otázka: "Podle čeho rozhodnout kdo je či není woodcrafterem?"

Což dávalo prostor celé řadě samozvaných vykladačů. Na tom nevidím nic zlého, ba právě naopak, jedině konfrontace názorů vede ke tříbení myšlení. Zásadní zlom nastával v okamžiku kdy o své "pravdě" začali své okolí přesvědčovat z pozice síly jejich autority. Jedinci, neschopní čelit takovému tlaku zhusta rezignovali na veškerou aktivitu v rámci woodcrafterského hnutí a raději věnovali svůj čas jiným organizacím. Jenže žádné jiné hnutí nemá takový ideový potenciál jako woodcraft. Osobně jsem přesvědčen, že v tom může konkurovat woodcraftu jedině náboženství. To však není konkurence v tom pravém slova smyslu, jelikož woodcraft není věcí víry ale poznání.

O woodcrafterské organizaci a kmenové výchově...

Domnívám se, že má-li zůstat LLM moderní organizací, je nezbytné změnit způsob její organizace. Kmenové zřízení, v oné strnulé podobě jak je uplatňováno nemá šanci na přežití. Prakticky neznám jediný kmen, který by přežil víc jak jednu generaci. Kmeny stály a padaly se svými vůdčími okolnostmi. Vyrostla-li v rámci kmene silná osobnost, lze spíš hovořit o náhodě, než o výsledku woodcrafterské výchovy.

Nevím zda jste se někdy octli v podobně paradoxní situaci jako já, kdy byste vysvětlovali bývalému členu woodcrafterského kmene co to vlastně je, ten woodcraft. Pokud by šlo o řadového člena, tak bych se ani moc nedivil, ale byl to mládenec, nesporně inteligentní a dobrý, který se stal náčelníkem tohoto kmene, poté co jej jeho zakladatel již dál nezvládal vést. Dnes již tento kmen neexistuje, nicméně... přinejmenším část bývalých členů, včetně již zmíněného nadále udržuje těsný kontakt. Proč však ve své paměti mají zafixován svůj kmen jako pouhý "turisťák"? Přitom nešlo o kmen ledajaký, jeho zakladatel se myšlenkou woodcraftu hluboce zabýval. Kde se stala chyba?

Podle mne nikde. Podle mne jsou woodcraftery, soudě podle toho jak žijí, jen si neuvědomují, že právě tento jejich živostní styl, způsob myšlení a chování, TO je ten woodcraft.

Jaký je tedy úkol woodcrafterské organizace? Měla by sdružovat ty, co ve svém nitru ctí Velký zákon a považují jej za elementární etický kodex. A také vědí co si představit pod pojmy woodcrafterský přístup k životu, woodcrafterská výchova, atp. Těmto lidem by mělo toto členství napomáhat v rozšiřování jejich obzorů a zprostředkovávat vzájemnou komunikaci která by je měla dráždit do té míry, aby místo mechanického memorování obsahu velkého zákona raději používali vlastní úsudek. Hledání pravdy a poznání, to je cíl. Těm, co za své poslání považují výchovu mladších by měla být zdrojem informací a podnětů napomáhajících v rozvoji jejich svěřenců.

Sám za sebe se odvažuji nahlas vyjádřit domněnku, že se současná LLM mé představě začíná hodně blížit. Rozhodně by podle mne neměla sktriktně vymezovat nějaké mantinely. Soudím, že každý kdo ctí Velký zákon tyto mantinely vycítí sám. Je-li někdo vzdálen přírodě, má ho svým programem vést k většímu kontaktu s přírodou. Je-li někdo vzdálen technickému pokroku, má jej povzbuzovat k touze po vzdělání v této oblasti. Bez neustálého rozvíjení těla i ducha se stává život fádním a nezajímavým. Nejsnazší úniková cesta z pernamentní nudy vede přes drogy - alkohol, rytmickou hudbu, psychofarmaka, adrenalinové sporty, zkrátka cokoliv co vyvolá přísun látek vyvolávajících pocit blaha do mozku.

Kmenová výchova. Byla považována za úhelný kámen woodcrafterské výchovy. Troufám si však tvrdit, jak už jsem předznamenal hned úvodem tohoto odstavce, že většinou není chápána tak jak by měla. Nejde přeci o kopírování organizačních struktur domorodé společnosti, ale o vypěstování pocitu sounáležitosti. Sám z vlastní zkušenosti vím, že kmen nemusí mít nutně náčelníka ani určitý minimální počet členů proto, aby jeho příslušníci cítili hrdost a pouto tak silné, že překoná i několikaleté odloučení. Má-li taková skupina svou přirozenou autoritu, pak si ji může formálně zvolit za náčelníka, ale není to vůbec nutné. Obzvláště, je-li takový kmen tvořen několika silnými osobnostmi, kterým sice nečiní problém ustoupit rozumnému rozhodnutí, ovšem jakákoliv podřízenost je jim krajně proti srsti (což byl případ našeho kmene).

Ti co znají dobře historii woodcraftu vědí s jakým zájmem Seton sledoval vývoj mládežnického hnutí v Německu po roce 1933. Nevím do jaké míry věříte tomu, že si Němci neuvědomovali zvrácenost nacistické ideologie, nicméně snažím se je soudit objektivně a tak si troufám říct že v okamžiku kdy si to uvědomili již byli v pasti z níž nebylo úniku. Myslím že příslušníci českého národa by si to měli obzvláště uvědomovat, jelikož oni podlehli podobné psychóze jen o několik let později. Ale k věci.

Tím co umožnilo vznik takové mašinerie, bylo zavedení kmenové výchovy v praxi. Existují nejrůznější teorie o tom jak by pokračoval vývoj Třetí říše po vítězné válce, jsem však skálopevně přesvědčen, že by v poměrně krátkém horizontu došlo k destrukci zevnitř.

Alkohol a jiné drogy...
Jako příklad bych vzal drogu v naší společnosti nejběžnější - alkohol. Raní woodcrafteři proti ní brojili zcela nekompromisně. Právem. V jejich době byl alkoholismus největším společenským problémem. Jenže s vaničkou vylévali i dítě. Pijete? A proč? Proto že je pro vás posezení u "štamprle" příjemným relaxem, při němž si poklábosíte s přáteli? Nebo proto že hledáte v alkoholu únik? Totéž se dá říct o všech ostatních "drogách". Všechny drogy jsou ve své krajnosti nebezpečné a právě proto měl každý nalézt tu hranici, kdy se ze zpestření stává závislost. Podotýkám, nalézt sám za sebe.

Aleš Kapica - Kenny Otter, woodcrafter osamělec. Dlouhodobě se snaží o propagaci woodcraftu v Polsku. Díky těmto snahám má česká LLM živý kontakt na polské woodcraftery a vzájemné vztahy se nadějně vyvíjejí.

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net