Přihlášení:
www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Na základě nařízení vlády je ubytování od 16.3. 2020 až do odvolání mimo provoz.

logo

Ubytovací řád

turistické ubytovny Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť 73

Chata Fram slouží jako turistická základna k přechodnému ubytování dětských skupin sdružených v LLM a jiných dětských organizacích a ke vzdělávacím a sportovním akcím pořádaným LLM. Ve volných termínech je nabízena veřejnosti.

Za provoz chaty je zodpovědný správce určený náčelnictvem LLM.

Kontakty:

 • správce: Martin Eisenhammer, tel. +420 607 146 808, chata@woodcraft.cz
 • ústředí LLM: +420 602 714 592 nebo +420 234 621 235, ustredi@woodcraft.cz
 • číslo bankovního účtu chaty Fram LLM: 2201183551/2010
 1. Chata slouží k ubytování 25 osob na pevných lůžkách v pokojích o počtu 4 lůžka (L), 7L, 3L, 4L, 5L, 2L + cca 5 osob na přistýlkách (matrace na zemi). Nutné jsou vlastní lůžkoviny – spacák, prostěradlo, polštářek apod. Objekt je vybaven kuchyní s jídelnou a vybavením pro vaření a stravování, společenskou místností, lyžárnou, 4 sprchami (2 x dívčí, 2 x chlapecké), 5 x WC vč. vybavení pro osoby se zdravotním postižením. Pokoje přiděluje správce.

  Minimální obsazenost chaty: 8 osobonocí, případně jinak dle domluvy se správcem.

  Rezervace pobytu se provádí pomocí on-line formuláře, případně domluvou se správcem.
 2. Z důvodu vytíženosti chaty a v souladu s posláním objektu je zaveden systém rezervací na letní a zimní sezónu:
  • rezervace více než 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace 6 až 10 měsíců před termínem pobytu: pouze kolektivy LLM a jiných dětských a mládežnických organizací/školní kolektivy*, celá chata, minimálně 5 nocí
  • rezervace 3 až 6 měsíců před termínem pobytu: veřejnost, celá chata, minimálně 5 nocí,
  • rezervace méně než 3 měsíce před termínem pobytu: libovolný zájemce na libovolně dlouhou dobu.
  *Dětskou a mládežnickou organizací se pro naše účely rozumí organizace pracující celoročně s dětmi a mládeží.

  Ceník ubytování
  Ceník se nachází na webové stránce chaty.
 3. Po příjezdu na chatu je každý povinen zapsat se do knihy ubytovaných a seznámit se s ubytovacím řádem. Ubytovaný je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných. Není-li ubytovaný ochoten poskytnout tyto údaje, správce má povinnost odmítnout mu ubytování.
 4. Správce seznámí ubytované po příjezdu na chatu s pokyny pro požární ochranu, s používáním kotle a kamen na tuhá paliva, elektrických spotřebičů a vodovodních zařízení, s pravidly používání společných prostor včetně hygienických zařízení a lyžárny, s nakládáním s odpady, vymezí pokoje k ubytování a místa na parkování vozidel a poučí ubytované o opatřeních v případě mimořádné události. V případě skupiny seznámí vedoucí skupiny ostatní ubytované s ubytovacím řádem a ostatními pokyny. Ubytovaní jsou povinni veškeré pokyny dodržovat. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní ubytované ani sousedy. Noční klid platí od 22,00 do 06,00 hodin.
 5. Je nutné dodržovat vyhlášky a nařízení obce, Národního parku Šumava a Horské služby.
 6. Při požáru, živelné katastrofě či jiné mimořádné situaci jsou ubytovaní povinni pomoci při řešení dle pokynů kompetentních orgánů.
 7. V chatě je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, chata je vybavena akustickými požárními hlásiči.
 8. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče.
 9. Ubytovaní v maximální možné míře šetří vodou, dřevem a elektrickou energií.
 10. V chatě se přezouvá. Ubytovaní si během pobytu sami uklízí. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek, zejména ve společných prostorách včetně WC a sprch, a s veškerým vybavením chaty zacházet šetrně, dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy.
 11. Příprava jídla a stravování probíhá v kuchyni s jídelnou. Zde je potřeba udržovat pořádek (zejména umývat a uklízet nádobí, vynášet koše) tak, aby tento společný prostor mohli využívat všichni ubytovaní (včetně na sobě nezávislých jednotlivců/skupin). Potraviny se skladují v kuchyni (lednice, mrazák, skladovací skříňky v kuchyni v barovém pultu, nejlépe ve vlastních přepravkách, případně v lyžárně).
 12. Odpad se třídína spalitelný, papír, čisté PET lahve (sešlápnuté bez víček) a čisté sklo; nádoby na tříděný odpad se nacházejí ve sklepě chaty (strojovna). Směsný netříditelný odpad se dává do popelnic před chatou.
 13. V chatě je ústřední topení s kotlem na tuhá paliva. Ubytovaní si topí sami dle pokynů správce. Návod na provoz kotle je v kotelně. Dřevo na topení je uložené v kotelně (pro přímou spotřebu) a venku vedle parkoviště v dřevníku. Při ukončení pobytu prosíme ubytované o doplnění zásob dřeva do kotelny. Sekery určené pro zpracování dřeva jsou k dispozici v kotelně.
 14. Jízdní kola a lyže je možné skladovat v lyžárně. Mazání lyží, opravy kol apod. je možné provádět pouze v lyžárně.
 15. Živá zvířata je možné ubytovat jen po dohodě se správcem.
 16. Automobily mohou parkovat jen na správcem vyhrazených místech na pozemku za chatou – vyhrazené parkoviště (5 parkovacích míst), v žádném případě před sousedící garáží nebo na parkovišti u protější budovy. Na lesní cestě před vchodem musí být volný průjezd pro traktor s valníkem.
 17. V případě sněhu a případně oblevy je potřeba věnovat pozornost sněhu a rampouchům na střeše; hrozí-li riziko sesuvu, cíleně a bezpečně je shodit.
 18. Při ukončení pobytu je potřeba, aby byla doplněna do kotelny zásoba suchého dříví a třísek na podpal, celá chata uklizena a prostory uvedeny do původního nebo ještě lepšího stavu – zejména nezapomenout vymést popel z kamen, kotle, vynést odpadky, umýt, vypnout a nechat otevřené lednicee, zamést, vytřít (vodu po vytírání podlahy je nutno vylít do výlevky v předsíni pánského WC) a vyluxovat, umýt WC, sprchy a umyvadla včetně umyvadel na pokojích, zavřít okna, předat klíče. Více v pokynech Co udělat před odjezdem.
 19. Pokoje je potřeba uklidit a opustit do 14,00 v den odjezdu, nástup nových ubytovaných začíná zpravidla v 15,00. Pozdější příjezd je možné domluvit se správcem osobně, nejpozději však do 20,00.
 20. Případnou škodu, která byla při pobytu způsobena, je ubytovaný povinen uhradit v rozsahu určeném správcem nejpozději při ukončení pobytu.
 21. V případě, že ubytovaný zjistí technické závady (prasklé žárovky apod.), nahlásí je správci, aby mohla být zjednána náprava.

Rezervací pobytu souhlasí objednatel s podmínkami stanovenými tímto řádem a zavazuje se je dodržovat.

Vážné porušení tohoto ubytovacího řádu bude řešeno okamžitým ukončením pobytu bez nároku na vrácení ceny za ubytování.

V Praze dne 3. listopadu 2018

náčelnictvo Ligy lesní moudrosti
Filip Chmel, náčelník LLM

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net