www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Hospodářům
RSS

Informace hospodářům

Datum Termín Poznámka
13.11. 2017 2.1. 2018
Hau kola náčelníci a hospodáři,
Prosím, VĚNUJTE TOMUTO SDĚLENÍ POZORNOST!
 
Blíží se konec roku a s tím období spojené splacením členských příspěvků. Členské příspěvky schválil Sněm zástupců ve stejné výši jako v loňském roce - viz odkaz: http://www.woodcraft.cz/index.php?right=cojellm_prispevky&lan=cs
 
Platit můžete jako obvykle:
1. hotově v kanceláři LLM a to NEJPOZDĚJI do 21. 12. 2017 včetně
(čas si mimo úředních hodin můžete domluvit na telefonu 602714592)
2. přes účet (2400989435/2010) do 31. 12. 2017 ( do Poznámky napište: příspěvky)
3. složenkou - datum podání nejpozději 31. 12. 2017
 
K platbě členských příspěvků po 31. 12. 2017 připočtěte 50,- Kč/os. -  poplatek za pozdní platbu. 
 
Konec roku a začátek nového, tj. od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 v kanceláři nebudeme.  V kanceláři pak budeme opět 2. ledna 2018.
 
Prosím, zkontrolujte a aktualizujte údaje členů vašeho kmene či rodu v Registru (stává se, že se nám vrací nedoručené výtisky časopisu Woodcraft, kdy LLM platí poštovné a zbytečně).
Chcete-li pro členy vašeho kmene Eyca karty, nezapomeňte nahrát jejich fotky, které jsou pro vydání karet nezbytné. Slevová místa a výhody Eyca karet najdete na: http://www.eyca.cz/karta-eyca
 
Děkujeme všem za pochopení a přejeme vám z kanceláře příjemné svátky.
Jitka Doležalová - kancelář LLM
 
9.10. 2017 31.10. 2017
Milí hospodáři a náčelníci,
blíží se termín pro vyúčtování dotací MŠMT za tento rok. Vyúčtování posílejte stejně jako v minulých letech do 31.10.2017.
 
Nově najdete formulář pro vyúčtování dotací vč. tabulek k vyplnění v registru OP - správa kmene - formuláře - založit nový formulář - vyúčtování dotací.
 
Většina z vás vyúčtovává pouze "materiál a služby na celoroční činnost", tj. vyplní jednu tabulku a přiloží doklady (vč. výdajáků a příp. bankovních výpisů s platbami).
 
Pro tábor a krátkodobé akce jsou tam tabulky další.
 
Až to budete mít připravené, nahrajete své vyúčtování přímo jako přílohu k formuláři (stejně jako se to teď dělalo s žádostmi o dotace).
 
Kdo by potřeboval pomoci, volejte 725 633 209.
 
SMO,
Veronika
20.9. 2017 30.9. 2017
Milí náčelníci a hospodáři,
jen připomínám, že termín pro odevzdání žádostí o dotace MŠMT už se blíží, je 30.9.2017.
 
Nově najdete žádanku v registru OP - správa kmene - formuláře - založit nový formulář. Z formuláře si přímo stáhnete k sobě do počítače rozpočet „mšmt18 – pro všechny“, což je stejně jako vloni žádost o dotaci na činnost kmene.
 
Kdo bude pořádat akce pro veřejnost, nebo pro ostatní členy Ligy, stáhne si soubor na mimořádné akce (tabulku si můžete nakopírovat do více listů a v jednom excelu vyžádáte dotaci na všechny tyto akce).
 
Tabulky pak nahrajete k formuláři jako přílohu a dáte odeslat.
 
S modrou oblohou,
Veronika
 
PS: Budete-li potřebovat pomoct s novým formulářem, obraťte se prosím na mě (725 633 209) nebo na Jitku. A moc prosím vyplňte v žádance „pro všechny“ i krátkou statistiku na druhém listu.
29.8. 2017 30.9. 2017
Milí náčelníci a hospodáři,
blíží se opět doba, kdy budeme žádat MŠMT o dotace na činnost kmenů. Stejně jako vloni, posílejte prosím své žádosti a rozpočty nejpozději do 30.9.2017.
 
Nově najdete žádanku v registru OP - správa kmene - formuláře - založit nový formulář. Z formuláře si přímo stáhnete k sobě do počítače rozpočet „mšmt18 – pro všechny“, což je stejně jako vloni žádost o dotaci na činnost kmene.
 
Kdo bude pořádat akce pro veřejnost, nebo pro ostatní členy Ligy, stáhne si soubor na mimořádné akce (tabulku si můžete nakopírovat do více listů a v jednom excelu vyžádáte dotaci na všechny tyto akce).
 
Tabulky pak nahrajete k formuláři jako přílohu a dáte odeslat.
 
S modrou oblohou,
Veronika
 
PS: Budete-li potřebovat pomoct s novým formulářem, obraťte se prosím na mě (725 633 209) nebo na Jitku. A moc prosím vyplňte v žádance „pro všechny“ i krátkou statistiku na druhém listu.
21.8. 2017 31.12. 2017
Milí náčelníci a hospodáři,
máme pro Vás dobrou zprávu! MŠMT nám letos mimořádně navýšila dotaci, kterou máme rozdělit mezi dětské kmeny.
 
V příloze najdete zvýšenou částku dotace. Vzhledem k tomu, že je navýšení výrazné, potvrďte nám prosím na ustredi@woodcraft.cz, zda jste schopni prostředky v letošním roce vyúčtovat. V případě dotazů mi prosím rovnou zavolejte na 725 633 209.
 
S modrou oblohou,
Veronika
 
PS: na straně 2 jsou také dotace na akce pro veřejnost/Ligu jako celek - potvrďte prosím i je!
17.5. 2017 4.6. 2017
Milí hospodáři,
rádi bychom Vás požádali o zaslání Hlášenek na tábor nejpozději do 4.6.2017 a to i pokud na tábor nežádáte o dotaci. Informace pošlete, prosím, i v případě, že pouze táboříte.
 
Hlášenku na tábor najdete nově v registru OP - správa kmene - formuláře - založit nový formulář - po zpracování dejte odeslat. Obsah hlášenky zůstává v podstatě totožný s excelovými tabulkami, jen její uchování bude pro nás výrazně snazší. V systému zůstanou pro nás i pro Vás hlášenky "na vždy" viditelné.
 
Kdo již poslal excelovou hlášenku, tak za ni děkujeme a novou elektronickou již posílat nemusí.
 
S modrou oblohou,
Veronika
 
PS: Budete-li potřebovat pomoct s novým formulářem, obraťte se prosím na mě (725 633 209) nebo na Jitku. Technikálie lze řešit s Yučim, který jej programoval.
 
5.5. 2017 31.12. 2017
Milí hospodáři,
v sekci "ke stažení" bylo zveřejněno rozdělení dotací pro rok 2017.
 
Z ústředí Vás zdraví,
Veronika
24.4. 2017 31.12. 2017
Milí hospodáři,
novelou zákona o účetnictví z roku 2016 byla uložena všem spolkům a pobočným spolkům (i ligovým kmenům) povinnost zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku spolků (viz www.justice.cz).
Ač se nám nezdá tento požadavek pro ligové kmeny příliš vhodný, chceme Vám nabídnout cestu, jak jej lze poměrně jednoduše splnit.
 
CO SE MÁ ZVEŘEJŇOVAT:
• u jednoduchého účetnictví – jen „Přehled majetku a závazků“, který buď vytisknete přímo z ESA, nebo najdete k vyplnění na stránkách "ke stažení", s podpisem Vašeho náčelníka.
• u podvojného účetnictví - jen rozvahu a přílohu k účetní závěrce; oba dokumenty podepsané náčelníkem.
 
DO KDY DOKUMENTY ZVEŘEJŇOVAT:
• dokumenty za rok 2015 je potřeba odeslat do 31. 11. 2017 (ideálně vč. r. 2014)
• dokumenty za rok 2016 odešlete do 30 dní po schválení Vaším sněmem nejpozději do 31. 12. 2017, a takhle dál vždy pro každý další rok
 
JAK DOKUMENTY ZVEŘEJŇOVAT:
• Doplňte a vytiskněte si průvodní dopis (opět najdete v sekci "ke stažení") pro rejstřík spolků, dopis podepíše náčelník
• Naskenované podepsané dokumenty PDF nahrajete na CD, přiložíte papírově průvodní dopis podepsaný náčelníkem a zašlete na rejstřík spolků na adresu Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2
 
CO HROZÍ ZA NEZVEŘEJNĚNÍ:
• Spolkový rejstřík obsahuje odhadem několik desítek tisíc subjektů a zatím nevíme o nástroji, který by umožnil rejstříku plnění této povinnosti systematicky kontrolovat. • Pokud by však pracovníci rejstříku spíše náhodou zjistili, že finanční výkazy nemáte zveřejněné, k nápravě Vás nejprve vyzvou bez sankcí a teprve pokud ani v jimi dané lhůtě nekonáte, pak teprve přistupují k pokutám.
• Tokaheya se v rámci ČRDM snaží zrušit tuto povinnost pro pobočné spolky našeho typu. Výsledek je zatím časově nejistý.
 
DOTAZY:
• Pokud budete potřebovat cokoliv objasnit, kontaktujte nás na hospodar@ustredi.cz nebo Veroniku na 725 633 209.
 
Z ústředí Vás zdraví, Veronika, ekonomka LLM
PS: všechny zmíněné dokumenty visí na stránce „ke stažení“.
11.4. 2017 15.4. 2017
Vážení náčelníci a hospodáři,
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na neopakovatelný zážitek, ze svých náčelnických zkoušek, boje s administrativou při zařizování tábora. Vězte, že pro úspěch tento model zážitku opakujeme na každých náčelnických zkouškách, ale letos byl rozšířen o velmi negativní zážitek. Po dlouhých minutách až hodinách shánění povolení k pořádání tábora se účastníkům na posledním stanovišti stalo, že TÁBOR NEBYL POVOLEN. A proč? Protože ležel v záplavové zóně, což se týká většiny táborů, které leží u některého z vodních toků. BOHUŽEL TO NENÍ HRA, ALE REALITA. Tokaheya, jako bojovník za práva všech oddílů a kmenů, se snaží o změnu novely zákona, která nás dostala do této nezáviděníhodné situace. Potřebuje ale k tomu naši pomoc a angažovanost. Bohužel velmi rychlou a to do 14.4. 2017 Je to termín šibeniční, ale pokuste se, prosím. Pokud Vám tábor ještě nezakázali, vězte, že některým oddílům již ano a to v místech, kde se od nepaměti tábořilo.
Jak pomoci? Čtěte v příloze.
Díky, s modrou oblohou,
Eva
 
6.3. 2017 22.4. 2017

ŠKOLENÍ V PROGRAMU ESO ONLINE

Vážení oddíloví vedoucí a hospodáři,

připravujeme pro vás hned tři termíny školení k programu ESO Skeleton, tedy jeho online verzi. Počítáme s minimálně 4 hodinami, na kterých bychom detailně probrali všechny moduly ESO (akce, členové, majetek, samotné účetnictví, cestovní náhrady ad.) a vyzkoušeli si vzorové příklady (synchronizace s externí databází členů, založení dotace, rozpočet akce, úhrada členských příspěvků, rozesílání hromadných mailů, tvorba faktur a mnoho dalšího). Na konci školení bude prostor pro vaše připomínky, dotazy a nápady. 

Máte-li zájem o kterýkoliv z daných termínů, vyplňte prosím přihlášku (přihláška zde) - potřebujeme znát počty účastníků předem. Nabízíme tyto tři termíny:

BRNO 2. dubna

- klubovna TOM Delfíni (Rašínova 3, Brno)
- čas: 13:30 - 17:30
- uzávěrka přihlášek 27. března

 OSTRAVA 9. dubna

- klubovna Průzkumníků (Na Mýtě 10, Ostrava Hrabůvka)
- čas 10:00 - 14:00
- uzávěrka přihlášek 3. dubna

PRAHA 22. dubna

- prostory České rady dětí a mládeže (Senovážné náměstí 977/24, Praha)
- čas 10:00 - 14:00
- uzávěrka přihlášek 16. dubna

 Co budete na školení potřebovat? Doporučujeme papír a propisku, k tomu ideálně notebook, abyste si jednotlivé kroky v ESO mohli ihned vyzkoušet na vlastní kůži. Nepotřebujete mít svůj vlastní účet v ESO, pro potřeby školení vytvoříme virtuální oddíl, na kterém si všechno vyzkoušíme:) Po uzávěrce přihlášek daného školení rozešleme detailní informace k akci. V případě malého zájmu (méně než 5 osob) bychom školení zrušili.

Školení je připraveno jak pro stávající uživatele ESO Skeleton, tak třeba i pro ty, kteří si chtějí ESO detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Více informací k programu ESO Skeleton zde - http://eso.a-tom.cz.

Školení je samozřejmě zcela zdarma.

Těším se na brzké shledání a snad podnětné brouzdání programem ESO. 

 Tomek Hurt

 mob.: 732 374 573
mail: tomas.hurt@crdm.cz

2.2. 2017 9.2. 2017
Vážení náčelníci kmenů a rodů,

za měsíc se rozjíždí další kolo náčelnických zkoušek a Čotokva Velké lóže (blíže viz http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=1139&sid=). Termín pro přihlášení účastníků jsme posunuli na 8. 2. Studijní materiály a mnohé úkoly se plní prostřednictvím e-learningu na www.wuni.cz, e-learning byl již spuštěn a přihlášení účastníci se již pustili do plnění úkolů.

Počet přihlášených účastníků je na však hranici toho, abychom letošní náčelnické zkoušky vůbec uskutečnili, ačkoliv na podzimním Sněmu zástupců kmeny o pořádání NZ v letošním roce projevily zájem. Náčelník kmene je sice jen jeden, ale má-li kolem sebe kamarády, kteří jsou ochotni pomoci a ví, co a jak, je vedení kmene přece jen trochu jednodušší.
Vzhledem k letošnímu nižšímu zájmu o NZ se zdá, že nabídka převyšuje poptávku a tudíž pravděpodobně v příštím roce NZ pořádat nebudeme. Zvažte prosím, zdali na letošní náčelnické zkoušky nepřihlásíte ještě některé Vaše členy.

S modrou oblohou, Kamila Lunerová – Maqiyémi
5.1. 2017  
Milí náčelníci,
 
zdravíme z kanceláře v novém roce a mimo přání všeho krásného do nového roku připomínáme, že V ROCE 2017 JSOU NÁČELNICKÉ ZKOUŠKY JIŽ V ÚNORU a proto je potřeba co nejdříve všechny zájemce z vašeho kmene (rodu) přihlásit. Kdo zažil moodle, tak ví, že času je vždycky málo, ale byl za to vždy odměněn skvělými zážitky z víkendů. Tentokrát 1. VÍKEND V ORLICKÝCH HORÁCH – ZIMNÍ WOODCRAFTERSKÉ RADOVÁNKY a 2. VÍKEND NA STATKU V ŽELICHOVĚ – ČINNOSTI NAŠICH PŘEDKŮ.
 
 
Z ústředí,
Eva
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net