www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Hospodářům
RSS

Informace hospodářům

Datum Termín Poznámka
22.11. 2016 2.1. 2017
Hau kola náčelníci a hospodáři,
Prosím, VĚNUJTE TOMUTO SDĚLENÍ POZORNOST!
 
Blíží se konec roku a s tím spojené placení členských příspěvků. Členské příspěvky schválil Sněm zástupců ve stejné výši jako v loňském roce - viz odkaz: http://www.woodcraft.cz/index.php?right=cojellm_prispevky&lan=cs
 
Platit můžete jako obvykle:
1. hotově v kanceláři LLM a to NEJPOZDĚJI do 21. 12. 2016
(čas si mimo úředních hodin můžete domluvit)
2. přes účet do 31. 12. 2016
3. složenkou - datum podání nejpozději 31. 12. 2016
 
K platbě členských příspěvků po 31. 12. 2016 připočtěte 50,- Kč/os. -  poplatek za pozdní platbu. 
Konec roku a začátek nového, tj. od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017 v kanceláři nebudeme.  V kanceláři pak budeme opět 2. ledna 2017.
 
Prosím, zkontrolujte a aktualizujte údaje členů vašeho kmene či rodu v Registru (zvláště jak kdo chce dostávat Totemovou desku či aktuální adresy). Chcete-li pro členy vašeho kmene Eyca karty, nezapomente nahrát jejich fotky, které jsou pro vydání karet nezbytné.Děkujeme.
 
Děkujeme všem za pochopení a přejeme vám z kanceláře příjemné svátky.
Jitka Doležalová - kancelář LLM
1.9. 2016 30.9. 2016
Milí náčelníci a hospodáři,
blíží se opět doba, kdy budeme žádat MŠMT o grantové peníze na činnost kmene. Stejně jako vloni, posílejte prosím své žádosti a rozpočty nejpozději do 30.9. 2016.
Kromě dotace na činnost kmene můžete získat další peníze na mimořádné akce pro veřejnost, nebo pro ostatní členy LLM. Pokud plánujete takovou akci, napište nám prosím předběžný rozpočet, abychom s tím počítali. V loňském roce získaly kmeny na mimořádné akce významné částky a věříme, že se toto podaří i pro rok příští.
V příloze najdete konkrétnější pokyny a tabulku na vyplnění (jedna pro všechny kmeny a druhá jen pro ty, kdo plánují mimořádné akce).
 
Veronika
 
 
 
16.8. 2016 16.8. 2016
Hau kola milí hospodáři,
ve složce ke stažení Vám přibyl
a) ceník za uložení věcí na táboření v Márnici
b) přehled přidělených dotací na speciální akce (spíše pro připomenutí).
 
Kdo už máte hotová vyúčtování táborů, na které jste čerpali dotaci, tak prosím posílejte na hospodar@woodcraft.cz.
 
S modrou oblohou,
Veronika
27.7. 2016  
Hau kola milí hospodáři,
 
pravidla pro čerpání dotací na rok 2016 naleznete stejně jako v loňském roce v sekci ke stažení.
 
S modrou oblohou,
 
Veronika Dlabalová, ekonomka LLM
19.5. 2016 2.6. 2016
Hau kola,
 
blížící se čas letních táborů a táboření. Obracím se na vás se žádostí o vyplnění formuláře „Hlášení a vyúčtování tábora“.  Prosím, vyplňujte pouze kolonky - Plán. Skutečnost budete doplňovat až po realizaci tábora. Nezapomeňte přiložit mapku umístění tábora, nebo alespoň souřadnice.
 
Formulář Hlášenky najdete na odkazu:
 
Prosím, napište nám termín táborů všichni, tedy i vy, kteří na tábor nebudete čerpat dotace nebo kteří si jen vyjedete zatábořit (informace jsou pro náčelnictvo LLM).
 
Potřebujeme následující důležité informace:
  • termín tábora či táboření
  • místo, mapu, popis cesty
  • počet dětí do 18 let, počet dospělých
  • jméno vedoucího tábora a kontakt na něj
  • kdo bude čerpat dotaci od MŠMT, napište plánovanou výši
V případě jakékoliv změny, prosím, nahlašte tuto neprodleně do kanceláře LLM.
 
Hlášenky posílejte nejpozději do 1. června 2016.

Děkuji a zdravím s modrou oblohou. Jitka
11.5. 2016 11.7. 2016
ESO – ONLINE, WEBOVÁ ÚČETNÍ A ODDÍLOVÁ AGENDA

Na školení hospodářů v Chaloupkách v roce 2015 jsme vám představili společně s Tomášem Hurtem (ČRDM a Asociace TOM) nový program ESO. Máme možnost, díky početnějším skupinám skautů a tomíků využít nabídky a být u vzniku a využívat online program pro účetní a oddílovou agendu za velice výhodných podmínek. Tento program byl vytvořen vyloženě pro dětské spolky, neziskové organizace, a proto obsahuje detaily, které práci při účtování oddílových financí, správu akcí či majetku nebo vypisování cestovních náhrad značně zjednoduší. V ESO online je možné účtovat podvojně i jednoduše, online podoba ESO je vhodná pro všechny typy oddílů či středisek a vřele ESO můžeme doporučit.
 
Věříme, že se vám bude ESO líbit a budete spokojeni. Je to však podnik nový, buďte prosím na začátku trochu trpěliví, kdyby se snad vyskytnul problém.
 
Současný stav programu ESO:
Chcete-li být prvními vlaštovkami, které se za LLM do systému zaregistrují, máte jedinečnou možnost ještě ESO ovlivnit a uživatelsky vylepšit. (Ovlivňování a vylepšování není podmínkou :-)). Ač je ESO odzkoušeno, zcela určitě v něm společně s ostatními nalezneme další možnosti, jak jej vylepšit, možná se objeví i drobné chybky. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci a hlášení takových vylepšení či chyb. 
 
Navrhujeme proto, že v roce 2016 máte možnost ESO vyzkoušet a upravovat zcela zdarma. Pro aktivaci programu je potřeba zaplatit fakturu, ale pro letošní rok vám garantujeme mimořádnou dotaci 660,- Kč, která bude vyplacena společně s kmenovými dotacemi po předložení faktury od Skeletonu. 
 
Kolik vlastně nové ESO stojí?
Cena pro oddíly či střediska je stanovená na 660 Kč vč. daně ročně (pouze oddíly, které by účtovaly přes 1500 účetních položek, by hradily 1000 Kč - takové ale asi mezi námi nemáme). V ceně jsou obsaženy stálý systém helpdesku, zálohování dat, jistota správnosti účetní osnovy, možnost tisku účetních sestav, zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do vašeho oddílu a mnoho dalšího. 
 
Jak se k novému ESO dostat?
Otevřete si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého popisu programu ESO zde najdete i odkaz na registraci a posléze přihlášení do aplikace. Po registraci vám přijde automatický email, posléze faktura a po zaplacení bude ESO aktivováno. 
 
Pokud nyní používáte starý program, je možné importovat veškerá data do svého online účtu. Postup importu – po přihlášení najděte v levém menu „administrace jednotky“, dále „nastavení“ a zde již máte tlačítko pro import dat ze starého ESO. Stejně tak ale můžete přistoupit k ESO bez předchozí zkušenosti se starší verzí - budete mile překvapeni, jak praktické ESO umí být... 
 
V rámci programu bude možné provést synchronizaci data  z tomícké evidence (členi, oficiality oddílu, časem i majetek), ze skautISu i z registru - evidence woodcraftu. Se synchronizací ale prosím počítejte až v průběhu jara. Zuči pracuje co může.
 
 
Nyní k samotným modulům ESO.
1) Celkový přehled: jedná se o úvodní stránku, kterou si můžete přizpůsobit dle vaší volby. Lze si nechat nastálo na očích stav pokladny a účtu, oddílové oficiality, nejbližší akce, narozeniny a jiné události, novinky v ESO apod.
2) Členové: modul evidence (bude synchronní se spolkovou databází) členů obsahuje základní data osob včetně možnosti nahrávání příloh (přihláška, fotka aj.). Oproti starému ESO se liší například tím, že nově je vedoucí brán jako "příznak" osoby, není to vázáno na věkovou kategorii. 
3) Majetek: Karta majetku oddílu. V tento moment řádně funguje, v polovině února bude ale karta vylepšena (automatické provázání majetku s platbou, fakturou, možnost již při účtování platby rozhodnout, zda daná položka má být zařazena do majetku apod.). Nic to nemění na tom, že již nyní je karta majetku plně funkční.
4) Akce: možnost evidování akcí a událostí oddílu. K jednotlivým akcím lze v účetním deníku přiřazovat účetní položky. U akcí lze vyvolat rozpočet akce, dále je tu možnost vybírat členy z oddílu, přiřazovat přílohy aj. Tento modul se moc neliší od toho ve starém ESO.  
5) Kalendář: grafické znázornění akcí. I přes kalendář lez akce zakládat.
6) Cestovní náhrady: Modul obsahuje vozidla, smlouvy, cestovní příkazy a knihu jízd. Je možné zvolit k vyúčtování „oddílové auto“ a tím pádem nebýt nucen přiřazovat smlouvu. 
7) Jednoduché účetnictví: modul pro spolky, které vedou JÚ. I zde je připravena aktualizace, kdy přibude možnost tvorby a evidence faktur i v JÚ (polovina února), čeká nás také estetická změna jednotlivých účetních řad.
8) Podvojné účetnictví: kompletní modul, provázaný se všemi ostatními moduly. Samozřejmostí je účtování v pokladně, bance, možnost evidence faktur, interních dokladů, dotací. Vše lze přehledně tisknout v tiskových sestavách. Dostáváte-li bankovní výpisy v el. podobě, je možné tyto výpisy importovat. Veškeré doklady lze přiřazovat k akcím. Přímo při zakládání dokladu můžete zvolit volbu úhrady faktury či čerpání/příjem dotace. V nastavení PÚ můžete přidávat další analytické účty, nové pokladny či bankovní účty (v tomto případě budou automaticky předkontace zohledňovat výběr čísla pokladny či banky. Dále si můžete definovat vlastní předkontace, měnit stávající. Závěrku vyvoláte právě v tomto nastavení. Máte i možnost vybrat dodavatele / odběratele v jednotlivých účetních dokladech z řad členů oddílu. Prozatím není možné využívat FIO API, to bude takový příjemný bonus v následujících týdnech. 
9) Administrace jednotky: možnost vyplnit údaje o spolku, měnit číselníky a hlavně přidávat nové uživatele. Pro nové uživatele můžete zvolit vlastní práva – chcete, aby dotyčný viděl a měl právo zápisu jen u akcí, ale už nemohl nahlížet účetnictví? Není problém…
10) Helpdesk - "zaslat dotaz": cokoliv byste chtěli změnit, opravit, upravit… stačí kliknout na políčko helpdesku a vyplnit základní informace. Vše se odešle mj. mně na účet a začnu toto řešit.
11) Demo oddíl: Pokud ve svém okolí máte oddíl, středisko či jiný spolek, který by o ESO měl zájem, je možné si ESO prozkoumat v Demo oddílu. Na úvodní obrazovce zvolte možnost přihlásit se jako Demo oddíl a bez nutnosti platby budete mít přístup do obecného ESO.
 
 
CO STOJÍ ZA VYPÍCHNUTÍ
Prozatím k ESO není dodělána příručka. Tato bude vytvořena až po finálním skončení tvorby ESO. Přeci jen vylepšení přicházejí a přepisování příručky by tak bylo zbytečné. Zde bychom připomněli, že máte možnost přidávat do ESO uživatele a k nim přiřazovat určitá práva (tedy co daná osoba uvidí a bude moci editovat). Vy, jakožto admini, máte práva 100%, tedy vidíte vše. Dále připomenu, že cokoliv v ESO můžete tisknout a ukládat, a to v několika formátech - stačí po "tisku" kliknout na disketu. Je možné též měnit sloupce (přes pravé tlačítko a "výběr sloupců". Nyní se též připravuje nový modul, který nebyl ve starém ESO - bude sice na pořadu dne až v únoru, ale již nyní jej předestřu. Bude se jednat o modul "Členské příspěvky", v kterém půjde velmi lehce odškrtávat, kdo již členské příspěvky zaplatil, půjde nastavovat různé členské příspěvky pro různé skupiny osob (vedoucí, děti, ostatní apod.), půjde sledovat placení příspěvků v historii (a tedy vidět, kolik dotyčný dluží, pokud například již 2x příspěvky nezaplatil) apod. Pokud byste někdo z vás měl zájem se na tomto modulu podílet, budeme pravdu rádi. Rádi bychom modul nastavili tak, aby si prakticky každý oddíl mohl zadat jemu vyhovující data (někdo platí jednou ročně, někdo po pololetích, někdo má jednu sazbu, jiné vícero apod.)
 
Máte-li jakékoliv dotazy k programu, napište na tomas.hurt@crdm.cz a dostanete podrobnější várku informací. Nejlepší je ale nové ESO ihned vyzkoušet!
 
Tomek Hurt  se těší na spolupráci a Vaše podněty… a za LLM se těší hospodář, kterému ušetříte práci :-)
 
 
Eva Weislová
2.5. 2016  
Hau kola milí náčelníci,
 
Tímto vás i členy vašeho kmene ještě jednou zveme na sněm Ligy Lesní Moudrosti, který se bude konat 14. 5. na řece Střele, poblíž Čoubova mlýna.
 
 
Prosím, nahlašte účast z vašeho kmene do Přihlašovadla a do Poznámky napište všechny potřebné informace - jestli budete stavět vlastní týpí, kdy přijedete a kolik vás přijede.
Potřebujeme vědět, kolik lidí se přibližně zúčastní .
 
Děkujeme za pochopení. Kancelář LLM
 
14.4. 2016 29.4. 2016
KANCELÁŘ LLM HLEDÁ A PÁTRÁ
 
Máš chuť a energii rozvíjet, budovat a učit se?
Máš ekonomické vzdělání, nebo se v ekonomických otázkách orientuješ?
Chceš si přivydělat nějakou tu korunu?
Ty se v tom sice nevidíš, ale poznáváš v tom svého kamaráda/ku?
 
Hledáme člověka, který by se chtěl zapojit do dění v kanceláři LLM, respektive v její ekonomické části. Naše stávající ekonomka Iva se rozhodla rozšířit počty mladých woodcrafterů, což chválíme, ale přináší nám to i nemalé starosti, kdo nám ji nahradí.
 
Co to konkrétně znamená?
 
Každý rok se LLM zapojuje do projektů MŠMT (investičních i neinvestičních) a opět by se ráda zapojila i do některých projektů nových, u kterých bude potřeba mimo jiné i „ekonomický dohled“ (zpracování rozpočtu, kontrola plnění, propojení s ligovým účetnictvím, odevzdání vyúčtování). Případná pomoc jednotlivým kmenům s účetnictvím.
 
Náplň práce:
- vedení podvojného účetnictví 
- zpracování mezd a náhrad
- tvorba a kontrola rozpočtu
- řízení Cash-flow
- podílení se na tvorbě žádostí o dotace a granty, vyúčtování dotací
- zpracování daňového přiznání (z příjmů právnických osob, silniční daň)
- komunikace s orgány státní správy (PSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad)
 
Požadavky:
- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
- praxe s vedením účetnictví a mezd neziskové organizace
- zkušenosti s tvorbou rozpočtů
- znalost účetního programu Pohoda
 
Výhody:
Kromě ekonomických znalostí uvítáme zájem o dění v naší organizaci. Schopnost přinášet návrhy na zlepšení fungování hospodaření a chuť aktivně se zapojovat do ligových akcí. Např. příprava a organizace školení hospodářů pobočných spolků atp.
 
Iva by ráda postupně do prázdnin předala účetnictví a další agendu související s ekonomickým řízením LLM.
Nástup by tedy mohl být od května na částečný úvazek 0,2 a od července na úvazek 0,4. 
 
Chcete-li získat další informace, obraťte se rovnou na Evu –
Mob: 775 775 375, email:  eva.weislova@woodcraft.cz.
 
Zájemci nechť zašlou stručný motivační dopis a informace o své profesní kvalifikaci na ustredi@woodcraft.cz do 25. 4. 2016.
 
03. 5. 2016 proběhne výběrové řízení s osobními pohovory. Podrobnosti obdržíte po odeslání motivačního dopisu a profesní kvalifikace.
 
Filip Chmel
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net