www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Hospodářům
RSS

Informace hospodářům

Datum Termín Poznámka
11.9. 2013  
Hau kola,
 
další léto je za námi a opět se blíží termín pro podání žádostí o dotace na rok 2014. Abychom mohli vše zdárně připravit, potřebujeme stejně jako v předchozích letech od všech kmenů podklady nejpozději do 25. 9. 2013.
Každý kmen se může zapojit do žádosti o dotaci v Programu 1 (pravidelná činnost pro organizované děti a mládež) a Programu 2 (vybrané formy práce s neorganizovanými dětmi a mládeží). V příloze najdete dokument pdf, který obsahuje konkrétnější pokyny, a návod na vyplnění excelovského formuláře, jenž tvoří druhou přílohu. Pokud by vás zajímaly obšírnější informace, můžete si nastudovat znění Programů státní podpory s dětmi a mládeží na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi
 
V případě dotazů pište a volejte.
 
S modrou oblohou
 
Marka – Markéta Řezáčová
hospodářka LLM
 
e-mail: ustredi@woodcraft.cz
mobil: 725 712 662
20.6. 2013 10.11. 2013
Aktualizovaný Svitek březové kůry je již v tisku, hledáme kmeny pro pilotáže
 
 
Milí woodcrafteři, 
 
koncem června 2013 vyjde aktualizovaný Svitek březové kůry – aktualizovaná verze „žlutého“ svitku z roku 2003. Oproti původní verzi obsahuje mj. i aktualizovaná Mistrovství lesní moudrosti (dříve samostatná publikace) a jsou zde i zapracovaná orlí pera pro Malou lóži ve znění, jak jsou uvedena v „malém“ svitku z roku 2012 (výběr z těchto orlích per pro ML tvoří základ nedávno vydaného „obrázkového svitku“, tj. knihy Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery). Všechny tři uvedené publikace by tedy měly být vzájemně kompatibilní a podmínky činů pro danou věkovou kategorii by měly souhlasit.
 
 
Aktualizace nově vydávaného Svitku březové kůry probíhala jako jeden z úkolů projektu OPVK, kterého se účastníme v období 2012 – 2014, podobně jako bylo vydání „obrázkového svitku“. Proto v současné době vydáváme pouze omezenou várku určenou na vyzkoušení v kmenech pracujících s mládeží (pilotáže). Dotisk (po zapracování připomínek) je plánován na prosinec 2013.
 
 
Ověření příručky v praxi (tzv. pilotáž) proběhne ve 20 skupinách mládeže a zde máte šanci i vy.
 
 
Kdo se může účastnit?
• Skupiny budou vybrány z kmenů LLM i z partnerských organizací, podmínkou však je, že zapojení účastníci (mládež) nesmí navštěvovat školu v Praze.
• Skupinu musí tvořit dva vedoucí (starší 15 let) a pokud možno alespoň 10 účastníků ve věku cca 12 až 18 let (pokud by se jednalo o studenta SŠ, může být i starší).
 
 
Co se od vás očekává?
• Nejpozději do 25. 6. se prosím přihlaste na ústředí (ustredi@woodcraft.cz) a napište předpokládaný počet účastníků pilotáže výše uvedeného věku (nemusí být členy LLM; tento počet pak můžete zvýšit, ale ne snížit =o)).
• Knihu dostanete v počtu jeden výtisk na dva účastníky (případně dle domluvy), pozorně ji pročtete a v průběhu táborů, výprav nebo schůzek zkuste plnit vybraná orlí pera a mistrovství. Knihy si po provedení pilotáže můžete ponechat.
• Dostanete dotazník, který budete při plnění postupně vyplňovat a tím nám sdělovat vaše připomínky.
• Mimo dotazníku o plnění činů a mistrovství bude potřeba za skupinu odevzdat i prezenční listinu, oba vedoucí budou muset vyplnit a odevzdat pracovní výkaz; s hlavním vedoucím pilotážní skupiny bude uzavřena dohoda o provedení práce a s druhým vedoucím příkazní smlouva pověřující jej jako dobrovolníka pro provedení pilotáže.
 
 
Co za to můžete získat?
• Zdarma knihy na pilotáže (červen 2013) a několik knih po ukončení pilotáže (prosinec 2013).
Finanční odměnu pro vedoucího pilotážní skupiny ve výši 4 000,- Kč (podléhající 15% zdanění – neplatí u studentů bez jiných brigád), kterou může darovat kmeni, rozdělit se o ni s dalšími lidmi, kteří pomáhali při vypracování pilotáže anebo využít jinak dle svého uvážení.
Dobrý pocit, že jste byli nápomocni ověření praktičnosti a účelnosti této publikace.
 
 
Jaké jsou předpokládané termíny?
25. 6. 2013 (úterý) – uzavření přihlášek k pilotáži
26. 6. 2013 (středa) – dozvíte se, zda jste byli vybráni
od 26. 6. 2013 (středa) – předání materiálů (osobně/poštou) - můžeme předat na táboření na Kosím potoce
od 1. 7. 2013 (pondělí) – začátek pilotáže
10. 11. 2013 – dodat vyplněné dotazníky do kanceláře
prosinec 2013 – dotisk příručky (po případných úpravách)
leden 2014 – zaplacení za provedení pilotáže
 
 
Těšíme se na spolupráci a přejeme příjemné prožití vašich táborů.
 
S modrou oblohou
 
 
 
Jitka Danišková - Woapewin
11.6. 2013 10.8. 2013
VZP přispívá až 1000 Kč na letní tábory
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši až 1000 Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu.
 
Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat např. na prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami nebo příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.
 
 
 
S modrou oblohou
 
 
Woapewin
 
 
 
24.5. 2013 31.12. 2013
Hau kola,
 
zveřejňujeme Pravidla pro dotace na rok 2013 a mírně upravené formuláře pro vyúčtování dotací. Všechny dokumenty jsou k dispozici i v sekci Ke stažení.
Proti loňskému roku jsme udělali pouze malé změny. Nejvýznamnější je přidání kritéria pro zjištění sazby dotace – kromě obvyklých (více než 70% členů ve věku do 26 let a nárůstu počtu členů proti roku 2012) je nově zařazeno i hodnocení úrovně zpracování vyúčtování v roce 2012. O způsobu hodnocení vás budeme v případě zájmu informovat podrobněji.
Druhou změnou je, že částka dotace bude vypočtena podle počtu členů aktivních k 25. 6. 2013 – v minulých letech se dělaly úpravy počtů prakticky až do října, což přinášelo zmatky i více práce s přepočtem výše dotací.
Formulář k soupisu jednotlivých vyúčtovávaných položek jsme přejmenovali ze Soupisu dotace na Soupis výdajů, aby bylo jasnější, že je třeba zde uvádět celkovou částku nákladů a pak v dalším sloupci částku, kterou chcete na tuto položku vyčerpat z dotace.
V dalších věcech jsou pravidla podobná jako v minulých letech, v textu se tedy dozvíte, na jak velkou částku dotace mají jednotlivé kmeny v tuto chvíli nárok, na co ji můžou a nemůžou použít, jaké jsou pro letošek zvláštní dotace a dotace programu 2, vysvětlení jednotlivých formulářů a účetních dokladů, časové termíny související s vyúčtováním a vyplacením dotace.
Pokud byste měli nějaký dotaz nebo nejasnost, neváhejte se ozvat. Hodně štěstí s dotacemi :-)
 
S modrou oblohou Marka - Markéta Řezáčová, hospodářka LLM
30.4. 2013  
Hau kola,
Tak se nám zase blíží ten krásný čas  našich letních táborů, kdy si užijeme všeho, co k táboření patří.  Nejdřív je ale potřeba splnit  jeden z požadavků úřadů a to poslat vyplněnou Hlášenku včetně mapky. Aby jste nemuseli dlouho hledat, klikněte na : http://www.woodcraft.cz/index.php?right=ProClenyLLM_kestazeni&lan=cs, kde najdete příslušný tiskopis – hlášení a vyúčtování tábora 13.
Prosím, NEZAPOMEŃTE vyplněný tiskopis poslat na ústředí NEJPOZDĚJI do 15.5.2013.
 
Zdravím všechny náčelníky i hospodáře s modrou oblohou.
Jitka
 
29.1. 2013 7.2. 2013
foto
 
 
Výzva kmenům LLM
 
 
Hau kola,
 
1. 1. 2012 jsme zahájili činnost v rámci Projektu MŠMT OP VK – Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti. Jedná se o partnerský projekt, jehož vedoucím je organizace
A-TOM a my jsme jedni z jejich tří partnerů. Ti zbývající jsou YMCA a Duha.
 
V rámci tohoto projektu budeme postupně vydávat publikace Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, Svitek březové kůry pro Velkou loži a Zápisník korálkových činů.
 
S radostí vám oznamujeme, že první ze zmíněných publikací - Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, je již v omezeném počtu výtisků vydaná a přichází chvíle ověřit ji v praxi.
 
Pro upřesnění doplňujeme, že se jedná o výběr 60 činů podle aktuálního Svitku březové kůry pro Malou lóži (15 činů z každého světla, v tomto případě podmínky pro věk 10 – 11 let), které jsou doplněné krátkými vysvětlujícími textíky a obrázky (pro účely přiznání činů dětem ve věku 12 – 15 let nutno mrknout na přesné podmínky do Svitku březové kůry pro Malou lóži). Knížka je tedy atraktivnější, barevnější, veselejší a čtivější než stávající Svitek, ale mnohem méně obsáhlá. Jsou zde vybrána i některá mistrovství. Slibujeme si od toho jednak zvýšení zájmu o plnění činů a mistrovství mezi členy Malé lóže a jednak rozšíření povědomí o woodcraftu i mezi nečleny LLM. A kdo ví, třeba tím do LLM přitáhneme i další nové kmeny.
 
Při svém hodnocení nezapomeňte, že vybraná OP jsou přesně stejná jako ve Svitku březové kůry pro Malou lóži, která prošla dlouhou diskuzí v ÚROP a zároveň byla v loňském a předloňském roce k dispozici všem zájemcům k připomínkování. Mějte na paměti, že cílem je trénovat, učit se, tvořit, zlepšovat se, nikoliv přečíst úkol a hned bez přípravy jej splnit. Není cílem snižovat kritéria činů, ale rozvíjet dovednosti dětí :-).
 
 
Ověření příručky v praxi (tzv. pilotáž) proběhne ve 20 skupinách dětí a zde máte šanci i vy.
 
Kdo se může účastnit?
Skupiny budou vybrány z kmenů LLM i z partnerských organizací, podmínkou však je, že zúčastněné děti nesmí navštěvovat školu v Praze.
Skupiny budou tvořeny dvěma dobrovolnými vedoucími (starší 15 let) a minimálně deseti dětmi (do 15 let).
 
Co se od vás očekává?
Knihu získáte v počtu jeden výtisk na dvě děti (případně dle domluvy), pozorně ji pročtete a s dětmi budete v průběhu schůzek nebo výprav plnit vybraná orlí pera a mistrovství. Knihy si po provedení pilotáže můžete ponechat.
K dispozici dostanete dotazník, který budete při plnění postupně vyplňovat a tím nám sdělovat vaše připomínky.   
 
Co za to můžete získat?
Dobrý pocit, že jste byli nápomocni ověření praktičnosti a účelnosti této publikace.
S hlavním vedoucím pilotážní skupiny bude uzavřena dohoda o provedení práce a získá finanční odměnu ve výši 4 000,- Kč (podléhající 15% zdanění – neplatí u studentů bez jiných brigád), kterou doporučujeme darovat kmeni, který se na pilotování podílel.
 
Jaké jsou předpokládané termíny?
7. 2. 2013 (čtvrtek) – uzavření přihlášek k pilotáži
10. 2. 2013 (neděle) – dozvíte se, zda jste byli vybráni
15. 2. 2013 (pátek) – začátek pilotáže, předání materiálů, podepsání smluv
15. 5. 2013 (středa) – dodat vyplněné dotazníky do kanceláře
začátek června 2013 – dotisk příručky (po případných úpravách), abychom ji o prázdninách již mohli vesele využívat
30. 6. 2013 – zaplacení za provedení pilotáže
 
 
Pokud se chcete pilotáže zúčastnit, napište na e-mail – ustredi@woodcraft.cz a ve zprávě uveďte: 
název kmene
jméno hlavního vedoucího skupiny
jeho adresu, telefon, e-mail
předpokládaný počet dětí ve skupině
zda jste se zúčastnili (nebo účastníte) pilotáže jiné součásti toho projektu (např. hravých krabic
od A-TOM)

 
 
 
Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.
 
 
 
 
 
Kancelář LLM
 
15.1. 2013   aktualizováno!
KATALOG TÁBOŘIŠŤ
 
Na valné hromadě LLM v roce 2012 proběhl první pokus udělat a zveřejnit seznam tábořišť, které jednotlivé kmeny používají. Záměrem této aktivity bylo dát k dispozici členům ligy přehled o dostupných tábořištích a usnadnit jim tak hledání nových míst na pořádání svých táboření, táborů a jiných akcí na neotřelých, ale prověřených místech.
 
Stále prosíme kmeny, stráže a všechny ostatní o pomoc s dalším rozšiřováním katalogu.
 
Prosíme o vyplnění (přepsání vzorového) sešitu ke každé své louce, kterou využíváte, vlastníte či pronajímáte. Po vyplnění prosím odešlete formulář na email: f.ch@centrum.cz.
 
Shromážděný materiál je zatím na webu vystaven v pracovní verzi a je přístupný až po přihlášení do registru OP, proto se nemusíte obávat zneužití informací veřejností. Pokud se však jedná o vaše kmenové, vlastní či tábořiště v dlouhodobém pronájmu, které naopak chcete propagovat a zveřejnit všem, napište to do mailu. Udělám katalogy dva jeden veřejný a druhý pouze pro členy LLM.
 
Za vaši pomoc Vám předem za náčelnictvo děkuje
 
 
Filip Chmel
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net