www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Hospodářům
RSS

Informace hospodářům

Datum Termín Poznámka
14.12. 2012 31.12. 2012
Mimořádná dotace
 
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat ještě teď ke konci roku dodatečné dotační prostředky na běžnou činnost, rozhodli jsme se kmenům nabídnout ještě možnost jednorázové dotace na provozní náklady nebo vybavení (i materiál). Maximální výše dotace je 3000,- Kč na kmen bez ohledu na počet členů. Je potřeba dodržet pravidlo, že dotace smí pokrýt maximálně 70% z nákladů, tj. pokud chcete získat celou výši dotace, musíte doložit doklady minimálně za 4286,- Kč.
 
Zamyslete se tedy, prosím, jestli máte v kmeni nějaké náklady, které platíte v tuto chvíli z vlastních zdrojů - provoz klubovny, cestovné náčelníka na VH nebo sněm (případně jiná "služební cesta"), materiál na činnost. Nebo pokud už teď víte, co by se vám hodilo koupit v příštím roce, zkuste to stihnout ještě letos a můžete na to získat mimořádnou dotaci.
 
Pokud o možnosti získat dotaci uvažujete, je potřeba, abyste do 21.12.2012 dodali (nejlépe mailem na ustredi@woodcraft.cz, nebo poštou na adresu LLM http://www.woodcraft.cz/index.php?right=kotaktyodkazy_kancelar&lan=cs) následující dokumenty:
  • formulář soupis dotace (pozor - mírně inovovaný - je přidaná kolonka pro datum a jméno zpracovatele),
  • naskenované doklady (prvotní = paragony, faktury atd. i druhotné = výdajové pokladní doklady či výpis z účtu).
Jistě není náhodou, že datum potřebné pro odevzdání dokladů se shoduje s předpovídaným koncem světa. Zamyslete se - nebude se přeci jen hodit nějaký ten stan, vařič, balená voda nebo konzervy (ty prosím do dotace nedávejte!!!) :-)
 
Markéta Řezáčová - Marka, hospodářka LLM
2.12. 2012 31.12. 2012
Vyúčtování dotací MŠMT za rok 2012
 
Hau kola,
 
konec roku se přiblížil a s ním i povinnost rozdělit všechny dotace, které jsme letos od MŠMT obdrželi. Řada kmenů podklady dodala včas, za což děkujeme. V tuto chvíli probíhá kontrola vyúčtování – letos ji mají na starosti Alena Hájková – Alča a Klára Mutinská. Pokud narazí na nějaké nedostatky, napíšou vám e–mail. Prosím, abyste s nimi komunikovali, aby mohlo být vše co nejdřív dořešeno a peníze rozeslány.
Stále jsou však některé kmeny, které dosud vyúčtování nedodaly. Učiňte tak co nejdříve, jinak budeme muset, v souladu s doporučením kontrolní a revizní komise, váš nárok na dotaci snížit.
Protože během roku docházelo u kmenů k různým změnám v počtu členů, uvádím zde aktuální tabulku ke konci října. Kdybyste s částkou nesouhlasili, ozvěte se, určitě to společně vyřešíme.
Díky, s modrou oblohou Marka, hospodářka LLM
 
Nárok na dotaci jednotlivých kmenů:
 
kmen
částka dotace
Arapaho
1 750,00
Bobrů
18 330,00
Čovečové
4 550,00
Drum bun
780,00
Huascaran
8 170,00
Jestřábi
18 330,00
Jezerní lidé
4 200,00
Jilm
10 140,00
Kruh
38 610,00
Kynkažu
4 290,00
Lacerta Peta
3 440,00
Mawadani
6 630,00
Okwaho
6 300,00
Osmaka Opo
3 900,00
Otyókwa
2 800,00
Sacagawea
4 300,00
Severní hvězda
1 400,00
Sokoli
3 120,00
Stopaři
18 920,00
Strážci pokladů
3 870,00
Strážci údolí
12 870,00
Ťapáč
13 330,00
Tatankaska
3 150,00
Tate Osmaka
10 140,00
Trilobit
8 970,00
Tussilago
6 650,00
Vlci
3 850,00
Wabash
1 400,00
Wahpeton
5 460,00
Walden
8 190,00
Wallowa
5 950,00
Wanagi Oyate
2 100,00
Wannawega
1 400,00
 
Program 2:
Kmen
částka v Kč
Wabash
7 000,00
Otyókwa
1 500,00
Trilobit
7 000,00
Tatankaska
1 500,00
Walden
40 000,00
Tate Osmaka
35 000,00
 
18.11. 2012 25.11. 2012 aktualizováno!
Přijeďte na školení hospodářů nebo pošlete mladé nadějné členy vašich kmenů. školení hospodářů23. - 25. 11. 2012. Neváhejte a zúčastněte se v hojném počtu.
11.10. 2012 15.10. 2012
Letní tábory 2012
 
Hau kola,
 
velmi se omlouváme za prosbu na poslední chvíli, ale unikl nám jeden požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Do 15. 10. 2012 musíme odevzdat seznam všech uskutečněných táborů v tomto roce.
 
Proto prosíme náčelníky nebo hospodáře všech kmenů, které letos měly tábor, aby nám poslali do 14. 10. 2012 na mail ustredi@woodcraft.cz informaci minimálně v tomto rozsahu: termín a místo konání, počet účastníků (všech) a počet vedoucích.
 
Děkujeme velice
 
Marka - Markéta Řezáčová, hospodářka LLM
14.9. 2012  
Hau kola,
 
blíží se termín pro podání žádostí o dotace na rok 2013. Abychom mohli vše zdárně připravit, potřebujeme od vás – kmenů podklady. Podle Pravidel pro dotace na rok 2012 je termín odevzdání vašich požadavků k roku 2013 stanoven na 15. 9. Vzhledem k pozdnímu zveřejnění této informace jsme se rozhodli tento termín posunout až do 25. 9. 2012, což vám však nijak nebrání poslat nám to dřív :-).
 
V příloze najdete dokument pdf, který obsahuje konkrétnější pokyny a návod na vyplnění. Dále je zde nový formulář excel, který by měl vyplnit pro program 1 každý kmen, který chce v příštím roce čerpat dotace. Kmeny, které mají v plánu žádat o dotace i v programu 2, vyplní tento formulář ještě podruhé s rozpočtem pro progam 2 (v tomto případě pouze list "příjmy a výdaje"). K programu 2 je navíc potřeba textová část.
 
Pokud jste již použili formuláře loňské – jeden word a jeden excel, tak nám podklady pošlete v těchto starých formulářích – obsahově se příliš neliší od toho nového, změněná je hlavně forma; doufám, že ta nová vám bude vyhovovat lépe.
 
V případě dotazů pište a volejte.
 
S modrou oblohou
 
Marka
 
P.S. Děkuji všem vzorným hospodářům, kteří už poslali podklady nebo vznesli dotaz, jak to letos bude.
16.5. 2012  
mail hospodar@woodcraft.cz
 
V nedávné době došlo ke zmatkům, kdy maily odeslané od kmenů na mail hospodar@woodcraft.cz nedorazily na ústředí, a proto některé z vás Jitka obesílala po čase znovu.
Omlouváme se za tyto komplikace. V tuto chvíli už by k nim nemělo docházet.
 
S m.o. Marka
16.5. 2012 31.12. 2012
Hau kola,
 
zveřejňujeme zde Pravidla pro dotace na rok 2012 a mírně upravené formuláře pro vyúčtování dotací (pro jistotu znovu i formulář k táboru). Všechny dokumenty jsou k dispozici i v sekci Ke stažení.
Pravidla se oproti minulým rokům příliš nezměnila, přesto vás prosím, abyste jim věnovali dostatečnou pozornost. Každý rok se potýkáme s řadou problémů, které jsou nepříjemné pro vás i pro nás. Cílem je, aby kmeny získaly peníze na věci, které potřebují, a vyúčtovaly je ústředí s co nejmenší byrokracií, ale tak, abychom mohli bez problémů sestavit vyúčtování za LLM pro MŠMT. Proto prosím, neřešte dotace až na konci roku, ale myslete na ně průběžně.
Co se týká termínů, tak dva z nich už proběhly (odevzdání výroční zprávy a hospodářských výkazů za rok 2011 a odevzdání hlášenky tábora) - pokud jste tak ještě neučinili, dodejte co nejdříve. Další termín bude 15.9.odevzdání požadavků na dotaci v roce 2013 (máme v plánu začátkem září vám poslat formulář a upozornění). Nejdůležitější termín je 31.10., do kdy by měly být odevzdané všechny formuláře a kopie dokladů. Pro kmeny, které odevzdají letos vyúčtování včas a bez chyb, je ve hře finanční odměna, takže neváhejte (vyúčtování můžete poslat hned, když máte v ruce doklady).
V souboru máte uvedeny aktuální částky dotací pro jednotlivé kmeny. Pokud přihlásíte nejpozději do 31.10. nějakého člena a zaplatíte za něj příspěvky na celý rok, může se částka dotace ještě změnit (žádoucí je přihlašování členů ve věku 6-26 let, kde jsme v počtu členů opět na hraně). V dalších tabukách jsou uvedeny dotace na zvláštní akce a také dotace Programu 2 - zkontrolujte si prosím, zda se váš kmen vyskytuje i v těchto tabulkách (letos je tam kmenů víc), v případě nejasností se na nás s důvěrou obraťte.
Přeji nám všem, ať nám letošní dotace dělají radost a ne vrásky na čele :-)
 
S modrou oblohou Marka - Markéta Řezáčová, hospodářka LLM
4.5. 2012 30.6. 2012
Hau kola,
včera, tj. 3. 5. 2012 jsem vám poslala Hlášenku na tábor. Tento formulář je starý a proto Vám posílám nový, aktualizovaný pro rok 2012.
 
Hlášenku na tábor posílají všechny kmeny, rody, které tábor pořádají, přesto, že na něj nečerpají dotace.
 
Termín odevzdání Hlášenek je 15. května 2012.
 
S modrou oblohou Jitka
4.5. 2012 11.5. 2012

Hau kola náčelníci a hospodáři,

posíláme Vám další možnost získání dotace od MŠMT v rámci Mimořádné výzvy (v příloze). Jedná se o možnost časově omezenou a proto své žádosti posílejte NEJPOZDĚJI DO 10. KVĚTNA 2012. Na později podané žádosti již nebude čas.

Zdravím. Jitka Doležalová, kancelář LLM

Mimořádná výzva na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením

Vyhlášení mimořádné výzvy zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením ( MŠMT-14 067/2012-51)

Východiska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pilotní výzvu, která je určena na výdaje spojené se zajištěním a realizací aktivit, které poskytují podporu a pomoc dětem a mládeži s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Tato výzva reaguje na potřebu předcházet možným problémům, které vznikly např. během pouličních nepokojů mladých lidí na podzim roku 2011 ve Francii a situaci, která eskalovala v oblasti Šluknova a severní Moravy. Je určena pro organizace zabývající se podporou dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením, resp. děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Podpora bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené dětem a mládeži z cílové skupiny a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujícími s dětmi a mládeží.

Cíle pilotní mimořádné výzvy

1)      Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby:

       Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

       Podpora aktivit na začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného do vrstevnických kolektivů

       Podpora aktivit na rozvoj sociálních kompetencí dětí ze sociálně znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí 

       Vytvoření rovných příležitostí pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí v on-line prostředí a podpora jejich informační gramotnosti

       Vytvoření podmínek pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací v rámci informačního systému pro mládež (ISM)

2)      Aktivity, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací pracujícími s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí:

       výcvik a vzdělávání dobrovolníků a personálu organizací

       podpora zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v rámci vzdělávacích, výchovných a volnočasových aktivit realizovaných organizací

Obecné podmínky

Mimořádná výzva se řídí podmínkami a zásadami uvedenými ve vyhlášených Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 uvedenými na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-2) s dále uvedenými změnami a úpravami.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ze sociálně  znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Rozpočet

Žadatelé musí předložit rozpočet projektu, který je součástí žádosti (formulář máte v příloze).

Minimální výše grantu je  stanovena na 30.000,- Kč a maximální výše grantu na 500.000,- Kč

Uznatelné náklady jsou za období od 15. Května do 31. Prosince 2012

Odkazy

 http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-pilotni-mimoradne-vyzvy-zamerene-na-podporu-prace

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-2

27.3. 2012 3.4. 2012
Hau kola,
 
jak asi víte, blíží se termín pro podání Přiznání k dani z příjmů za rok 2011. V příloze najdete základní návod, v případě dotazů a nejasností se ozvěte na ustredi@woodcraft.cz.
 
Přeji vám co nejméně starostí nejen s daněmi, s modrou oblohou
 
Markéta Řezáčová - Marka
hospodářka LLM
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net