www.stoupaninahoru.cz www.woodcraft.cz Kmenové zřízení STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR ČRDM - Česká rada dětí a mládeže ATOM - Asociace turistických oddílů mládeže ČR
Hlavní stránka » Pro členy LLM » Hospodářům
RSS

Informace hospodářům

Datum Termín Poznámka
13.11. 2017 2.1. 2018
Hau kola náčelníci a hospodáři,
Prosím, VĚNUJTE TOMUTO SDĚLENÍ POZORNOST!
 
Blíží se konec roku a s tím období spojené splacením členských příspěvků. Členské příspěvky schválil Sněm zástupců ve stejné výši jako v loňském roce - viz odkaz: http://www.woodcraft.cz/index.php?right=cojellm_prispevky&lan=cs
 
Platit můžete jako obvykle:
1. hotově v kanceláři LLM a to NEJPOZDĚJI do 21. 12. 2017 včetně
(čas si mimo úředních hodin můžete domluvit na telefonu 602714592)
2. přes účet (2400989435/2010) do 31. 12. 2017 ( do Poznámky napište: příspěvky)
3. složenkou - datum podání nejpozději 31. 12. 2017
 
K platbě členských příspěvků po 31. 12. 2017 připočtěte 50,- Kč/os. -  poplatek za pozdní platbu. 
 
Konec roku a začátek nového, tj. od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 v kanceláři nebudeme.  V kanceláři pak budeme opět 2. ledna 2018.
 
Prosím, zkontrolujte a aktualizujte údaje členů vašeho kmene či rodu v Registru (stává se, že se nám vrací nedoručené výtisky časopisu Woodcraft, kdy LLM platí poštovné a zbytečně).
Chcete-li pro členy vašeho kmene Eyca karty, nezapomeňte nahrát jejich fotky, které jsou pro vydání karet nezbytné. Slevová místa a výhody Eyca karet najdete na: http://www.eyca.cz/karta-eyca
 
Děkujeme všem za pochopení a přejeme vám z kanceláře příjemné svátky.
Jitka Doležalová - kancelář LLM
 
21.8. 2017 31.12. 2017
Milí náčelníci a hospodáři,
máme pro Vás dobrou zprávu! MŠMT nám letos mimořádně navýšila dotaci, kterou máme rozdělit mezi dětské kmeny.
 
V příloze najdete zvýšenou částku dotace. Vzhledem k tomu, že je navýšení výrazné, potvrďte nám prosím na ustredi@woodcraft.cz, zda jste schopni prostředky v letošním roce vyúčtovat. V případě dotazů mi prosím rovnou zavolejte na 725 633 209.
 
S modrou oblohou,
Veronika
 
PS: na straně 2 jsou také dotace na akce pro veřejnost/Ligu jako celek - potvrďte prosím i je!
5.5. 2017 31.12. 2017
Milí hospodáři,
v sekci "ke stažení" bylo zveřejněno rozdělení dotací pro rok 2017.
 
Z ústředí Vás zdraví,
Veronika
24.4. 2017 31.12. 2017
Milí hospodáři,
novelou zákona o účetnictví z roku 2016 byla uložena všem spolkům a pobočným spolkům (i ligovým kmenům) povinnost zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku spolků (viz www.justice.cz).
Ač se nám nezdá tento požadavek pro ligové kmeny příliš vhodný, chceme Vám nabídnout cestu, jak jej lze poměrně jednoduše splnit.
 
CO SE MÁ ZVEŘEJŇOVAT:
• u jednoduchého účetnictví – jen „Přehled majetku a závazků“, který buď vytisknete přímo z ESA, nebo najdete k vyplnění na stránkách "ke stažení", s podpisem Vašeho náčelníka.
• u podvojného účetnictví - jen rozvahu a přílohu k účetní závěrce; oba dokumenty podepsané náčelníkem.
 
DO KDY DOKUMENTY ZVEŘEJŇOVAT:
• dokumenty za rok 2015 je potřeba odeslat do 31. 11. 2017 (ideálně vč. r. 2014)
• dokumenty za rok 2016 odešlete do 30 dní po schválení Vaším sněmem nejpozději do 31. 12. 2017, a takhle dál vždy pro každý další rok
 
JAK DOKUMENTY ZVEŘEJŇOVAT:
• Doplňte a vytiskněte si průvodní dopis (opět najdete v sekci "ke stažení") pro rejstřík spolků, dopis podepíše náčelník
• Naskenované podepsané dokumenty PDF nahrajete na CD, přiložíte papírově průvodní dopis podepsaný náčelníkem a zašlete na rejstřík spolků na adresu Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2
 
CO HROZÍ ZA NEZVEŘEJNĚNÍ:
• Spolkový rejstřík obsahuje odhadem několik desítek tisíc subjektů a zatím nevíme o nástroji, který by umožnil rejstříku plnění této povinnosti systematicky kontrolovat. • Pokud by však pracovníci rejstříku spíše náhodou zjistili, že finanční výkazy nemáte zveřejněné, k nápravě Vás nejprve vyzvou bez sankcí a teprve pokud ani v jimi dané lhůtě nekonáte, pak teprve přistupují k pokutám.
• Tokaheya se v rámci ČRDM snaží zrušit tuto povinnost pro pobočné spolky našeho typu. Výsledek je zatím časově nejistý.
 
DOTAZY:
• Pokud budete potřebovat cokoliv objasnit, kontaktujte nás na hospodar@ustredi.cz nebo Veroniku na 725 633 209.
 
Z ústředí Vás zdraví, Veronika, ekonomka LLM
PS: všechny zmíněné dokumenty visí na stránce „ke stažení“.
5.1. 2017  
Milí náčelníci,
 
zdravíme z kanceláře v novém roce a mimo přání všeho krásného do nového roku připomínáme, že V ROCE 2017 JSOU NÁČELNICKÉ ZKOUŠKY JIŽ V ÚNORU a proto je potřeba co nejdříve všechny zájemce z vašeho kmene (rodu) přihlásit. Kdo zažil moodle, tak ví, že času je vždycky málo, ale byl za to vždy odměněn skvělými zážitky z víkendů. Tentokrát 1. VÍKEND V ORLICKÝCH HORÁCH – ZIMNÍ WOODCRAFTERSKÉ RADOVÁNKY a 2. VÍKEND NA STATKU V ŽELICHOVĚ – ČINNOSTI NAŠICH PŘEDKŮ.
 
 
Z ústředí,
Eva
27.7. 2016  
Hau kola milí hospodáři,
 
pravidla pro čerpání dotací na rok 2016 naleznete stejně jako v loňském roce v sekci ke stažení.
 
S modrou oblohou,
 
Veronika Dlabalová, ekonomka LLM
2.5. 2016  
Hau kola milí náčelníci,
 
Tímto vás i členy vašeho kmene ještě jednou zveme na sněm Ligy Lesní Moudrosti, který se bude konat 14. 5. na řece Střele, poblíž Čoubova mlýna.
 
 
Prosím, nahlašte účast z vašeho kmene do Přihlašovadla a do Poznámky napište všechny potřebné informace - jestli budete stavět vlastní týpí, kdy přijedete a kolik vás přijede.
Potřebujeme vědět, kolik lidí se přibližně zúčastní .
 
Děkujeme za pochopení. Kancelář LLM
 
9.6. 2015  
Hau kola,
prázdniny se kvapem blíží a jistě již netrpělivě očekáváte zveřejnění dotací na letošní rok. V příloze tedy najdete tabulku s dotacemi pro jednotlivé kmeny. Pravidla pro čerpání dotací naleznete stejně jako v loňském roce v sekci Ke stažení.
 
Věřím, že vám poskytnuté prostředky napomohou k rozvoji vašeho kmene.
 
S modrou oblohou
 
 
Iva Procházková, ekonomka LLM
24.11. 2014   aktualizováno!
Hau kola náčelníci a hospodáři,
 Prosím, VĚNUJTE TOMUTO SDĚLENÍ POZORNOST!
 
Blíží se konec roku a s tím spojené placení členských příspěvků.  Výše příspěvků je stejná jako v loňském roce - viz odkaz: http://www.woodcraft.cz/index.php?right=cojellm_prispevky&lan=cs.
 
Platit můžete jako obvykle:
1. hotově v kanceláři LLM a to NEJPOZDĚJI do 22. 12. 2014
2. přes účet do 31. 12. 2014
3. složenkou - datum podání nejpozději 31. 12. 2014
 
K platbě členských příspěvků po 31. 12. 2014 připočtěte 50,- Kč/os.  poplatek za pozdní platbu. 
Konec roku a začátek nového, tj. od 23. 12. 2014 do 4. 1. 2015 v kanceláři nebudeme.  V kanceláři pak budeme opět 5. ledna 2015.  
 
Změna úředních dnů a hodin v prosinci 2014:
- úterý 2.12. - 16 - 18 hodin
- úterý 9.12 - 16 - 18 hodin
- pondělí 15.12. - 16 - 18 hodin
- pondělí 22.12. - 16- 18 hodin.
 
Jestliže se vám termíny nehodí, prosím, domluvte se na telefonním čísle: 602 714 592.   
Děkujeme všem za pochopení a přejeme vám z kanceláře příjemné svátky podle vlastních potřeb a chuti.
Jitka Doležalová - kancelář LLM
13.8. 2014  
Hau kola,
omlouváme se za zmatky ve vyčíslení dotací pro dětské kmeny pro rok 2014. Děkujeme všem, kdo nás na nepřesnosti upozornili. V příloze naleznete aktuální a již konečné dotace pro jednotlivé kmeny na tento rok. Jsou ve stejné výši nebo vyšší oproti částkám, které byly zveřejněny v TD č. 115.
K rozdílu dotací zveřejněných v posledních dvou číslech TD došlo tím, že jsem použila při prvním výpočtu jiný typ tabulky. Aby nebyly žádné kmeny finančně poškozeny a zároveň, aby snížení dotace nedělalo u jiných kmenů problémy v již naplánované činnosti, tak po rozhodnutí náčelníka jsou dotace přiznány z obou tabulek ta vyšší. Tabulka zveřejněná na webu pro hospodáře je aktuální.
Ještě jednou se omlouvám, pokud vám vznikly tímto nějaké komplikace a vynasnažím se, aby příště již bylo vše v pořádku.
S m.o.
Iva – ekonomka LLM
14.7. 2014   aktualizováno!
Hau kola,
v příloze najdete aktualizované částky dotací pro kmeny podle počtu členů k 30.6.2014. Později dohlášení členové již na výši dotace v tomto roce nemají vliv.
Oproti částkám uvedeným v TD  115 mohou být částky nižší. A to z důvodu, že mezi březnem až červnem se z databáze vyřazují neaktivní členové.
Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, dejte vědět.
 
S modrou oblohou
Iva Procházková, ekonomka LLM
26.5. 2014  
Hau kola,
na základě poptávky některých náčelníků vám posíláme v příloze tabulku s aktuálními termíny a důležitými informacemi pro vás. Všechny termíny souvisí s dotacemi ať už od MŠMT či od MHMP a tedy dodržení termínů má vliv na vyplácení dotací vám.
Přesto, že vám vždy přijde před termínem emailové upozornění, prosím, zapište si termíny do svých kmenových kalendárií.
Průběžně budeme termíny a informace doplňovat a aktualizovat.
Zároveň vás chci upozornit, že je potřeba nejpozději do 5. června 2014 poslat Hlášenku na tábor (i přesto, že na něj nežádáte o dotace).  Informace byla uvedená s termínem do 15. 5. 2014 již v Totemové desce, ale reagovalo jen pár kmenů.Informace pošlete, prosím, i v případě, že pouze táboříte. Důležité informace, které potřebujeme: termín, místo, popis cesty, počet dětí do 18 let, počet dospělých, jméno vedoucího a kontakt na něj, či jeho zástupce.
Děkuji a zdravím s modrou oblohou. Jitka
11.9. 2013  
Hau kola,
 
další léto je za námi a opět se blíží termín pro podání žádostí o dotace na rok 2014. Abychom mohli vše zdárně připravit, potřebujeme stejně jako v předchozích letech od všech kmenů podklady nejpozději do 25. 9. 2013.
Každý kmen se může zapojit do žádosti o dotaci v Programu 1 (pravidelná činnost pro organizované děti a mládež) a Programu 2 (vybrané formy práce s neorganizovanými dětmi a mládeží). V příloze najdete dokument pdf, který obsahuje konkrétnější pokyny, a návod na vyplnění excelovského formuláře, jenž tvoří druhou přílohu. Pokud by vás zajímaly obšírnější informace, můžete si nastudovat znění Programů státní podpory s dětmi a mládeží na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi
 
V případě dotazů pište a volejte.
 
S modrou oblohou
 
Marka – Markéta Řezáčová
hospodářka LLM
 
e-mail: ustredi@woodcraft.cz
mobil: 725 712 662
30.4. 2013  
Hau kola,
Tak se nám zase blíží ten krásný čas  našich letních táborů, kdy si užijeme všeho, co k táboření patří.  Nejdřív je ale potřeba splnit  jeden z požadavků úřadů a to poslat vyplněnou Hlášenku včetně mapky. Aby jste nemuseli dlouho hledat, klikněte na : http://www.woodcraft.cz/index.php?right=ProClenyLLM_kestazeni&lan=cs, kde najdete příslušný tiskopis – hlášení a vyúčtování tábora 13.
Prosím, NEZAPOMEŃTE vyplněný tiskopis poslat na ústředí NEJPOZDĚJI do 15.5.2013.
 
Zdravím všechny náčelníky i hospodáře s modrou oblohou.
Jitka
 
15.1. 2013   aktualizováno!
KATALOG TÁBOŘIŠŤ
 
Na valné hromadě LLM v roce 2012 proběhl první pokus udělat a zveřejnit seznam tábořišť, které jednotlivé kmeny používají. Záměrem této aktivity bylo dát k dispozici členům ligy přehled o dostupných tábořištích a usnadnit jim tak hledání nových míst na pořádání svých táboření, táborů a jiných akcí na neotřelých, ale prověřených místech.
 
Stále prosíme kmeny, stráže a všechny ostatní o pomoc s dalším rozšiřováním katalogu.
 
Prosíme o vyplnění (přepsání vzorového) sešitu ke každé své louce, kterou využíváte, vlastníte či pronajímáte. Po vyplnění prosím odešlete formulář na email: f.ch@centrum.cz.
 
Shromážděný materiál je zatím na webu vystaven v pracovní verzi a je přístupný až po přihlášení do registru OP, proto se nemusíte obávat zneužití informací veřejností. Pokud se však jedná o vaše kmenové, vlastní či tábořiště v dlouhodobém pronájmu, které naopak chcete propagovat a zveřejnit všem, napište to do mailu. Udělám katalogy dva jeden veřejný a druhý pouze pro členy LLM.
 
Za vaši pomoc Vám předem za náčelnictvo děkuje
 
 
Filip Chmel
14.9. 2012  
Hau kola,
 
blíží se termín pro podání žádostí o dotace na rok 2013. Abychom mohli vše zdárně připravit, potřebujeme od vás – kmenů podklady. Podle Pravidel pro dotace na rok 2012 je termín odevzdání vašich požadavků k roku 2013 stanoven na 15. 9. Vzhledem k pozdnímu zveřejnění této informace jsme se rozhodli tento termín posunout až do 25. 9. 2012, což vám však nijak nebrání poslat nám to dřív :-).
 
V příloze najdete dokument pdf, který obsahuje konkrétnější pokyny a návod na vyplnění. Dále je zde nový formulář excel, který by měl vyplnit pro program 1 každý kmen, který chce v příštím roce čerpat dotace. Kmeny, které mají v plánu žádat o dotace i v programu 2, vyplní tento formulář ještě podruhé s rozpočtem pro progam 2 (v tomto případě pouze list "příjmy a výdaje"). K programu 2 je navíc potřeba textová část.
 
Pokud jste již použili formuláře loňské – jeden word a jeden excel, tak nám podklady pošlete v těchto starých formulářích – obsahově se příliš neliší od toho nového, změněná je hlavně forma; doufám, že ta nová vám bude vyhovovat lépe.
 
V případě dotazů pište a volejte.
 
S modrou oblohou
 
Marka
 
P.S. Děkuji všem vzorným hospodářům, kteří už poslali podklady nebo vznesli dotaz, jak to letos bude.
16.5. 2012  
mail hospodar@woodcraft.cz
 
V nedávné době došlo ke zmatkům, kdy maily odeslané od kmenů na mail hospodar@woodcraft.cz nedorazily na ústředí, a proto některé z vás Jitka obesílala po čase znovu.
Omlouváme se za tyto komplikace. V tuto chvíli už by k nim nemělo docházet.
 
S m.o. Marka
Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1; e-mail: ustredi(zavináč)woodcraft(tečka)cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net